Välkommen till Tempelriddarna! Grand Priory of the Kingdom of Sweden


Tempelriddarna OSMTH är en internationell, kristen och ekumenisk orden. Vi arbetar främst med humanitär verksamhet samt genom fredsfrämjande och förståelseskapande åtgärder. Vi är ett öppet, demokratiskt, modernt och framför allt ett arbetande ordenssällskap. Vi har insignier och traditioner från den ursprungliga Tempelriddarorden, men vi lever och verkar idag – i den moderna världen. Vi har främst två verksamhetsgrenar:

Tempelriddarna arbetar med humanitär verksamhet

Framför allt arbetar vi med humanitär verksamhet. Under de senaste åren har vi haft olika projekt som syftat till att öka människors livskvalitet. Läs mer under våra pågående projekt.

För oss är fredsfrämjande och förståelseskapande det centrala i vårt arbete

Vi arbetar fredsfrämjande och arbetar med olika projekt för att minska oron i världen. Läs mer här.

Vill du bli medlem? 

 

© Copyright OSMTH - Designed by Pexeto