OSMTH

varldenshistorien.se

Tempelherre/riddarorden var en medeltida riddarorden som grundades år 1118, vilket är ordens egen officiella tidpunkt för grundandet. Hugues de Payns och Geoffrey de Saint-Omer, bestämde sig för att göra något åt de många överfall och plundringar som plågade kristna pilgrimer på resan mot den heliga landet. Man fick påvens uppdrag att skydda pilgrimer på väg mot Jerusalem.

En viktig uppgift för nutidens OSMTH är att främja dialogen mellan olika religioner för att skapa större tolerans och förståelse mellan människor. Vi bygger broar mellan organisationer och människor för att bistå vid katastrofhjälp, fredsbyggande och hållbar utveckling.

 

OSMTH internationellt

Den moderna Orden "OSMTH" grundades 1804, och välkomnar alla med kristna värderingar, oavsett vilken kyrka man tillhör. "Orden" är en demokratisk och opolitisk organisation, vilket har givit OSMTH en NGO-post i FN tillsammans med ett flertal andra  organisationer, som Röda Korset och Läkare utan gränser.

 

Där arbetar vi i flera av FN:s kommissioner som; mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, utbildning och lärande samt flera andra.

Vi arbetar bland annat med frågor om rent vatten, FN:s hållbara utvecklingsmål och kvinnors status.

Mer om Ordens arbete inom FN, finns att läsa i OSMTH i FN".

 

OSMTH i Sverige

Vi är en ung organisation som grundades 2007. Under det fåtal år "Orden" funnits i Sverige har insamlade medel skickats till behövande i Afghanistan och Libanon. Här i Sverige har Orden ett stort engagemang i Veteranförbundet samt i den ideella föreningen Vid din sida.

Vår Orden växer sakta och det är viktigt att nya medlemmar har ett genuint intresse av att hjälpa andra som behöver hjälp. Vår verksamhet bygger på personligt engagemang efter vars och ens egen förmåga och möjlighet.

     Mer information om oss och vår verksamhet finns på hemsidan