OSMTH i Sverige

 
 

I Sverige är vi en ung organisation som grundades 2007, men vi är anslutna till den internationella orden OSMTH som bl.a. har en NGO status i FN. Orden startade 1804 och sedan dess är det ett antal grupperingar som brutit sig ut, men mer om detta kan du läsa under "Historia".  Under det fåtal år "Orden" funnits i Sverige har vi kunnat skicka insamlade medel till behövande i Afghanistan, Libanon och nu senast i Mali. Här i Sverige har Orden ett stort engagemang i Veteranförbundet och Pilgrimsvandringar.

Vår Orden växer sakta och det är viktigt att nya medlemmar har ett genuint intresse av att hjälpa andra som behöver hjälp. "Fråga inte vad orden kan göra för dig, utan fråga vad du kan göra för orden" är en grundläggande inställning hos oss. Vår verksamhet bygger på personligt engagemang efter var och ens egen förmåga och möjlighet. Här kan ni fördjupa er i vår verksamhet och utforska vad vi står för.

 

Hänt/Händer inom OSMTH Sverige 

Under 2023 har GP Sverige haft förmånen att organisaer OSMTH internationella möte. Det genomfördes under 5 dagar i slutet av September på Bäckaskog slott. Under mötet deltog Grand Priors från nästan alla de 23 läder där vår Orden har ett Grand Priory. Totalt var vi nära70 personer inklusive gäster. Då vi i GP Sverige har en inriktning om att vi ska kunna gå "Sida vid Sida" med Riddare från andra Ordnar, deltog vid detta tillfälle en representant från "OSMTH Paris" Svenska Grand Priory.

Under våren 2024 planeras en utbildningsserie i webbmöten om vår verksamhet för de nyligen dubbade medlemmarna och de som är på väg in i orden som fullvärdiga Riddare och Dame. Vi kommer att utbilda fler Pilgrimsledare och fördjupa oss i Heraldik.