OSMTH i Sverige

 

I Sverige är vi en ung organisation som grundades 2007, men vi tillhör OSMTH som är med i FN. Under det fåtal år "Orden" funnits i Sverige har insamlade medel skickats till behövande i Afghanistan och Libanon. Här i Sverige har Orden ett stort engagemang i Veteranförbundet.

Vår Orden växer sakta och det är viktigt att nya medlemmar har ett genuint intresse av att hjälpa andra som behöver hjälp. Vår verksamhet bygger på personligt engagemang efter vars och ens egen förmåga och möjlighet. Här kan ni fördjupa er i vår verksamhet och utforska vad vi står för.

 

OSMTH internationellt

GP Sverige är medlem i den internationella ordern OSMTH. Den moderna "OSMTH" grundades 1804 och välkomnar alla med kristna värderingar, oavsett vilken kyrka man tillhör. "Orden" är en demokratisk och opolitisk organisation, vilket har givit OSMTH en NGO-post i FN tillsammans med ett flertal andra  organisationer, som Röda Korset och Läkare utan gränser.

Där arbetar vi i flera av FN:s kommissioner som; mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, utbildning och lärande samt flera andra.
Vi arbetar bland annat med frågor om rent vatten, FN:s hållbara utvecklingsmål och kvinnors status.  Mer om Ordens arbete inom FN, finns att läsa i OSMTH i FN".

 
 

     Mer information om oss och vår verksamhet finns på hemsidan