Executive kommitee

Nästa möte äger rum 2023-02-16 klockan 19.00 via JITSI

Föregående mötesprotokoll    2022-11-29