2024

Planeringen är i full gång. De två första vandrarna har redan anmält sig. I bildspelet framgår hur du kan anmäla dig till denna upplevelse som sker under 6 dagar i September.

Projektbeskrivning

Ledningen och och vårat fokus för veteranen.

Projektbeskrivning 

Stödet från organisationeroch behovet av donationer.

Veteranes upplevelser

Stärka den personliga självbilden för utmaningar i vardagen.

Vandringens upplägg

Allmän beskrivningen över dagarnas upplägg under vandringen.

Stödet från Svenska kyrkan

Motivering varför Svenska kyrka väljer att vara aktift delaktiga i detta projekt.

Svenska kyrkans beskrivning

Pilgrimsvandring som en metod för krisbearbetning och existentiella frågor.

Sveriges Veteranförbund / Gula Bandet

Motivering varför de väljer att stödja detta projekt.