GP Sweden

OSMTH of the Kingdom of Sweden” grundad år 2007 i Örebro.
”Grand Priory”, i fortsättning kallad GP-Sweden (GP-Sverige), är en självständig, ideell organisation och är en av 21 Grand Priori:es som tillsammans bildar, OSMTH.
GP-Sverige´s främsta syfte, är att arbeta med humanitär verksamhet. Vi har bl.a. stöttat Sjukvård i Afghanistan, vi har också lämnat stöd vid katastrofer runt om i världen, nu senast till Beirut efter explosionen, och vi arbetar även med stöd till behövande i Sverige.

Orderns syfte är att:
*främja ekumenisk kristen välgörenhet och ridderligt beteende.
*stödja en kristen närvaro i det heliga landet.
*uppmuntra och främja kristet och humanitärt arbete, samt att genomföra välgörenhet i allmänhet, men framför allt att stödja människor i det heliga landet.
*lindra mänskligt lidande genom att stödja de fattiga, de sjuka   och  alla som behöver det.
*hjälpa personer som utför pilgrimsfärder.
*respektera och stödja reglerna i vår kristna, militära tempelriddarorden OSMTH.

Våra tankar och ideér finns i hela landet, men f.n. finns våra flesta Riddare och Damer i Södra och Mellersta Sverige. Några av våra projekt går att läsa om under rubriken ”Projekt”.
Om du vill veta mer om vad vi gör på lokalt plan, titta då på våra kommanderiers länkar ovan.

Ekumeniskt möte med medlemmar i Kyrkornas Världsråd
Pilgrimmer under en mässa
Vid din sida