Grand Chaplains sida

Bön

Denna fantastiska gåva att få komma till Gud med mina böner. Allt jag ber om vill du höra, Gud.  

https://upptacktsfard.se/

Jag går mellan åkrarna i Vallentuna på pilgrimsvandring. Jag går på samma vägar som människor gått i åtminstone tusen år. Vägarna slingrar sig fram mellan de bördiga åkrarna. Jag ser ut över fälten och ber som människor gjort i alla tider: Må Gud vara barmhärtig och ge oss riklig skörd detta år. Må Herren leda vädrets makter till att ge lagom med regn och lagom med sol. Må Gud välsigna böndernas arbete i sina anletens svett och ge riklig avkastning på deras grödor och boskap.  Sådana här böner har betts många gånger de senaste tusen åren på dessa vägar.

Tillräckligt ofta har bönerna besvarats för att bönderna och alla människor runt omkring ska ha kunnat överleva och till och med leva i överflöd. Vissa år har de fått spara i ladorna till sämre tider och andra år har de fått ta ur ladorna för att överleva de svårare åren. På det stora hela har Gud visat dem nåd och barmhärtighet och gett dem mer än vad de har behövt. Överflödet har omsatts till att visa Gud tacksamhet genom att bygga kyrkor och både tacka och lovsjunga Gud ännu ivrigare. 

https://upptacktsfard.se/

Kyrkorna är placerade runt om i bygden så att man kan se kyrkans torn och höra kyrkklockorna från alla marker som är i närheten. Alla tillhör den kyrka som de kan se eller höra och dit går de för att förrätta sina böner, begrava sina döda och döpa sina nyfödda. Där gifter de sig och konfirmerar sig. Så har det varit i över tusen år. Nu på senare tid har trenderna börjat vända. Kyrkorna är tommare, bönetillfällena är glesare. 

Jag ber om fred på jorden och frid i mitt sinne. Jag ber för människorna som utsätts för våld i krig och konflikter, i nära relationer och i skolor. Jag ber för klimatet och för mina egna handlingar, må jag göra vad som är rätt både idag och i längden. Jag ber för vänner och bekanta som slits av psykisk ohälsa och fysiska sjukdomar. Jag vänder min frustration och smärta i bön till dig. Jag ber att du ska svara mig och hela, bota och läka allt som är brustet och smärtfyllt. Jag ber att du ska stoppa allt våld och alla övergrepp på människor, djur och natur. 

https://sv.wikipedia.org/

Mina tankar vandrar vidare: Varför kan jag inte leva i enlighet med Guds tio bud? Varför är det så svårt att leva utan att såra och skada andra? Jag vill inte skada någon, men jag är insatt i ett samhälle som utövar våld och förtär jordens resurser fortare än vad de återställs. Jag är delaktig i världens synd och bortvändhet från Gud. Jag kan inte bryta mig loss och jag kan inte få frid.  Må vi alla få den tro som gör att vi vågar be till Gud själv om styrka och kraft. Må vi omfamna den kärlek Gud har till skapelsen och medmänniskan. En kärlek som hela tiden ger i överflöd utan att kräva något tillbaka. En kärlek som älskar livet mer än döden och vill ge oss liv i överflöd.  

Bön, tro, hopp och kärlek hänger ihop. Sambandet mellan dessa är starkt men svårt att se på förhand. Det bandet kan dock erfaras i efterhand. Bön som leder till fördjupad kärlek, fördjupad tro och fördjupat hopp. Det är genom att öva och be dagligen som detta band kan erfaras. 

Kanske är det med bönen som med fiske, det är inte fångsten som jag kommer hem med som gjorde det värt besväret utan det är friden som det skänker mig. Att få stå i väntan, förväntan och låta tankarna fara sina egna vägar. Att stå i passiv aktivitet och vänta på det lilla rycket i metreven. Att förundras över naturen och närvaron.

 

Jonas Bodin, Grand Chaplain, OSMTH