Här finner du de projekt vi har genomfört, samt vad som händer inom GP Sverige. Här finns alla våra projekt stora som små. Syftet är att du ska få en bild av vilka vi är, och vad vi står för. Studera även den internationella nivå och se vår inriktning inom FN. Några inledande texter finner du under "OSMTH i FN".

 Årets veteran utses varje år av veteranförbundet. GP Sverige och Kommanderi EGINO skänker vid detta tillfälle en fastställd summa pengar, där årets veteran väljer, till vilken person eller organisation som ska erhålla pengarna. Ett krav är att donationen skall gå till en verksamhet som stödjer krigets offer.

 GP Sverige och Kommanderi St Erik har med ekonomiska medel stöttat den ideella föreningen "Vid din sida" deras arbete för att gör skillnad för äldre hemlösa samt utsatta fattigpensionärer.

 Pilgrimsfärd är en resa som "Orden" uppmuntrar sina Riddare och Damer att genomföra. Det kan vara en vandring längs en pilgrimsled i närheten av där man bor, vilka knutit samman olika heliga platser inom hemorten. Det kan också vara en längre resa t.ex. till det heliga landet. 

 Även internationellt stödjer OSMTH ett antal projekt. Mer om dessa projekt kan du läsa på den internationella hemsidan. 

 Projekt utomlands som GP Sverige har genomfört kan du studera under Afghanistan.

 Vi har även haft ett projekt i Filipinerna som 2013 drabbades av en tyfon med vindbyar upp till 105m/sek. Stora delar av infrastrukturen slogs ut, liksom vattenförsörjningen. Mer information om denna katastrof kan ni finna här i Svenska Dagbladet samt Aftonbladet:s artiklar. OSMTH kunde som en internationell organisation, genom en snabb insamling världen över, bistå med ett antal solcellsdriva vattenreningsverk.

OSMTH int
FN

Hänvisning Externa sidor

Hänvisning Interna sidor