OSMTH tempelriddarna en modern orden


”OSMTH of the Kingdom of Sweden” grundades år 2007 i Örebro. Vi är en del av den internationella organisationen OSMTH, men har en autonom status. Inom OSMTH är vi ett ”Grand Priory”, i fortsättning kallad GP-Sweden (GP-Sverige). Vi arbetar både på nationell och internationell nivå med bl.a. humanitär verksamhet. Mer information finner ni under projekt.

Internationellt har vi en framträdande roll i FN som NGO (Non-Governmental Organization) med engagemang i flera kommittéer. Världssamfundet (världens 7 största religioner), har gemensamt uttalat att de kan samarbeta med oss. Mer information finner du i menyn ”OSMTH i FN”. 

År 1804 bildades ”OSMTH” som en världsomfattande riddarorden med samma värderingar och principer som de tidigare ”Tempelriddarna”. Mer information finner ni under fliken historia/fördjupning/modern tid.

OSMTH of the Kingdom of Sweden” grundad år 2007 i Örebro. 2013 fick vi statusen som ”Grand Priory”. Vi är en självständig, ideell organisation och är en av de fler än 21 Grand Priory som tillsammans bildar, OSMTH.
GP-Sverige´s främsta syfte, är att arbeta med humanitär verksamhet. Vi har bl.a. stöttat Sjukvård i Afghanistan, vi har också lämnat stöd vid katastrofer runt om i världen, nu senast till Beirut efter explosionen, och vi arbetar även med stöd till behövande i Sverige.

Orderns syfte är att:
*främja ekumenisk kristen välgörenhet och ridderligt beteende.
*stödja en kristen närvaro i det heliga landet.
*uppmuntra och främja kristet och humanitärt arbete, samt att genomföra välgörenhet i allmänhet, men framför allt att stödja människor i det heliga landet.
*lindra mänskligt lidande genom att stödja de fattiga, de sjuka   och  alla som behöver det.
*hjälpa personer som utför pilgrimsfärder.
*respektera och stödja reglerna i vår kristna, militära tempelriddarorden OSMTH.

Våra tankar och ideér finns i hela landet, men f.n. finns våra flesta Riddare och Damer i Södra och Mellersta Sverige. Några av våra projekt går att läsa om under rubriken ”Projekt”.
Om du vill veta mer om vad vi gör på lokalt plan, titta då på våra kommanderiers länkar ovan.

Ekumeniskt möte med medlemmar i Kyrkornas Världsråd