kommanderi egino


År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Stor-

prioratet" i Norge. En representant från det Norska "Grand Priory" kom till Sverige och hjälpte till att bygga upp organisationen här

År 2011 hade medlemsantalet växt så mycket, att "Kommanderiet" uppgraderades till ett "Priorat". I och med detta så bildades 3 st "Kommanderier" i Sverige, bland annat "Kommanderi EGINO" med säte i Skånska Hörby, med upptagningsområde Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Idag så är vi ett trettiotal medlemmar.
”Kommanderi Eginos” verksamhet vilar på kristen grund, är opolitiskt, och vars mål och syfte är att hjälpa, där hjälp behövs.

 
 

Namnet Egino

 Biskop Egino eller Egin dog i Lund 1072 och var då biskop både i Lund och Dalby. Egino lydde under biskop Henrik, ärkebiskop av Hamburg-Bremen och kom till S Sandby i Skåne omkring år 1060. 

 Han blev inbjuden av den danske kungen, Sven Estridsson som ville knyta kyrkan i Danmark närmare den Tyska. 

 Han innehade inte något eget stift, även om begreppet Dalby stift i bland förekommer, men biskop Egino, som vigts till biskop i Bremen, verkade ivrigt för att omvända hedningarna i Blekinge och på Bornholm till Kristendomen. Han betraktas sedan dess som Blekinges apostel. 

När biskop Henrik avled 1066 förflyttades biskop Egino till Lund, och blev ordinarie biskop där, trots att han motsatt sig Sven Estridssons giftermål.
Kort före sin död företog Egino en pilgrimsresa till Rom.                                    Mer historisk information finner ni här

 
 

EGINOs ordförandeklubba

På Onsala utanför Göteborg, föddes 1689 en pojke som så småningom blev adlad och kom att heta Lasse Gathenhielm. Det blev ett märkligt människoöde. Han blev bara 29 år gammal. Ändå hann han under sin korta levnad bli Kommendör, Affärsman, Skeppsredare med ett 50-tal fartyg, och sist men inte minst av Karl XII utnämnd till ”Kapare på västkusten".
Hemmahamnen var i Götaälvs mynning, där nya Älvsborgsbron byggdes. En stor mängd skepps- virke hittades. Man vet att något av hans fartyg förliste i hamnen och det funna virket härstammar från ett av dessa.
Svarteken i ordförandeklubban är en del av en däcksplanka från ett av dessa fartyg och dateras alltså till början på 1700-talet. Den ljusa eken i handtaget kommer från en planka, från norra Roslagen. Dessa två träd började växa ungefär samtidigt, d.v.s. för kanske 1000 år sedan, på olika ställen i Sverige.
 

EGINO stiftelsen

Berättelsen om Sankt Eginostiftelsen i Saxemara, med namn som anknyter till den tidigast kände missionären i landskapet, biskop Egino, ibland kallad ”Blekinges apostel”, ger en inblick i hur en på frivillig basis och privat initiativ grundad gemenskap också har plats inom Svenska kyrkan.

referens: Stifthistoriska sällskapet Lundsstift  samt www.svenska kyrkan.se