Om oss


Kommanderi St Erik

År 2007 bildades ett "Kommanderi" i Sverige med stöd från "Storprioratet" i Norge. Under de kommande tre åren växte medlemsantalet så att vi kunde bilda ett Grand Priory i Sverige och bli självständiga direkt under den internationella ledningen.

År 2011 uppgraderades vi genom att vi delade upp oss i 3 st "Kommanderier" i Sverige. I Mälardalen fanns så många medlemmar att vi kunde skapa "Kommanderi St Erik". Med säte i Stockholm, är vårat upptagningsområde främst inom Mälardalen, men vi tar emot medlemmar även från andra delar av Sverige med inriktning norr om Mälaren. Genom detta kan vår orden växa och skapa nya kommanderier inom andra delar av Sverige.

Namnet St Erik

Född: 1120, Västergötland
Fullständigt namn: Erik Jedvardsson
Mördad: 18 maj 1160, Uppsala
Make/maka: Kristina Björnsdotter
Barn: Knut Eriksson, Margareta Eriksdotter, Katarina Eriksdotter, Filip Eriksson
källa Wikipedia

St Erik, hans liv, regeringstid samt död.

Enligt legenden valdes Erik till kung av svearna 1150 och götarna 1156. Kung Erik ska ha lett ett korståg till Finland tillsammans med Biskop Henrik från Uppsala. kanske var det innan han blev vald till kung. Det kan ha varit antingen 1150 eller 1157. Biskop Henrik blev kvar och ska ha lidit martyrdöden. Biskop Henrik kom att bli Finlands nationalhelgon.

Kung Erik nämns i en notis i Vitskolskrönikan som styrker att han var kung 1158 över Västergötland. Notisen är bevarad i en avskrift från 1609 av en inbunden handskrift eller bok som i sin tur ska bygga på ett original från 1100-talet. Enligt legenden ska Kung Erik ha dödats den 18 maj 1160 i strid efter en mässa i Östra Aros, i nuvarande Uppsala. Kung Erik dödades av den danske prinsen Magnus Henriksson från den Stenkilska ätten. Enligt helgonlegenden hade Kung Erik vägrat att sätta sig i säkerhet utan hade fortsatt hört mässan till slutet och därefter blivit överfallen då han lämnade kyrkan. Hans huvud höggs av när han låg på marken och enligt legenden rann en källa upp på platsen där han dödades. Underverk ska också ha inträffat där. År 1198 upptogs Kung Erik i Vallentunakalendariets helgonförteckning. Sannolikt jobbade sonen Knut Eriksson hårt för att främja kulten för att få Erik den helige helgonförklarad. Kung Eriks minne högtidlighölls av kyrkan under medeltiden och kom i efterhand att firas som Sveriges nationalhelgon. 

Erik den helige ska ha gravsatts i Gamla Uppsala och hans kvarlevor skrinlades kort därefter. De överfördes 1273 till den Domkyrkan i Uppsala, det hela ska ha skett den 24 januari, en dag som i den gamla almanackan omnämns som Ericus Translatus. Skelettet som saknar en del av benen vilar fortfarande vid högaltaret. Skrinet innehåller också Kung Eriks begravningskrona av förgylld koppar, för övrigt den äldste bevarade svenska kungakrona. Kung Erik vördades lokalt som helgon även om han aldrig kanoniserades av påven och under medeltiden sågs hans regeringstid av allmogen allmänt som den gamla goda tiden då skatter och lagar var rättvisa. 

Kung Erik begravdes i Gamla Uppsala kyrka. Lanseringen av Kung Erik som helgon skedde under sonen Knut Erikssons regeringstid 1167-1196. I Vallentunakalendariet finns S:T Eriks dag upptagen bland helgonfesterna omkring år 1198. Av ett påvligt indulgensbrev från 1256 framgår att vallfärder till graven i Gamla Uppsala förekommit under en tid och även järtecken omtalas.

Efter Kung Eriks död togs man tillvara hans kvarlevor.  Relikskrinet fördes år 1273 från dåvarande domkyrkan i Gamla Uppsala till domkyrkobygget i Östra aros, den nuvarande domkyrkan. Den 18 maj varje år fördes Kung Eriks skrin i procession mellan den nuýa och den gamla domkyrkan, skrinet kunde även bäras runt i eller utanför domkyrkan även vid andra tillfällen. Datumet i almanackan är tillägnat Erik den helige (Erik IX Jedvardsson ”Den helige”). Kung Erik Jedvardsson mördades på Kristi himmelsfärdsdag den 18 maj 1160 och blev därefter föremål för en omfattande helgonkult. Eriksdagen var länge en helgdag i Sverige.

Informationen om St Erik är hämtat från Wikipedia.

Under senare tid.

Kommanderiet har 2019 arrangerat GP Sveriges konvent med investitur (årsmöte). Vid detta möte invaldes vår nuvarande Grand Prior III och vi fick 5 nya riddare dubbande. Gäster från GP Finland och Kommanderi Danmark hedrade oss med ett besök. Två av gästerna representerade den internationella nivån.

Vid alla möten som genomförs samlar vi också in pengar för att kunna stödja olika verksamheter. Under 2019 har St Erik stöttat organisationen  "Vid din sida" med dessa medel för att underlätta deras verksamhet.