Nedan finner ni följande rubriker
- Allmänt
- OSMTH på internationell nivå
- Cross Pattee eller Loranian cross

Allmänt

Liksom andra Riddarordnar av militärt och monarkist ursprung, vars traditioner härstammar från Jerusalem under medeltiden, har våra medlemmar för länge sedan lagt bort svärdet, förutom i rent ceremoniellt bruk. Vår verksamhet omfattar, som en civil samhällsorganisation, välgörenhet, kulturella, humanitära och försoningsinsatser. Hos våra medlemmar av idag ser vi att deras kristna värderingar ger en övertygelse att respektera och värdera vår egen och andras trosuppfattningar, utan att fördöma.  Dagens Riddare och Damer inom OSMTH strävar efter att vara ett gott föredöme såväl kollektivt som på ett individuellt plan.

 

Vår moderna ordning följer också de principer som antagits av generalförsamlingen  
”Order of the Temple” i Paris 1841:
  • vårt medlemskap är öppet för kristna med alla olika sociala bakgrunder.
  • vi fungerar som en öppet ansvarsfull, demokratisk och icke-politisk organisation.
  • våra medlemmar har en skyldighet att arbeta för fred och mänsklig värdighet.
  • vårt arbete med humanitärt bistånd utförs till förmån för alla delar inom mänskligheten.

  Mer om GP Sverige och våra projekt kan du läsa under "GP SWEDEN" och "PROJEKT".


OSMTH på internationell nivå

GP Sverige är medlem i den internationella ordern OSMTH. Den moderna "OSMTH" grundades 1804 och välkomnar alla med kristna värderingar, oavsett vilken kyrka man tillhör. "Orden" är en demokratisk och opolitisk organisation, vilket har givit OSMTH en NGO-post i FN tillsammans med ett flertal andra organisationer, som Röda Korset och Läkare utan gränser.

Där arbetar vi i flera av FN:s kommissioner som; mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, utbildning och lärande samt flera andra.
Vi arbetar bland annat med frågor om rent vatten, FN:s hållbara utvecklingsmål och kvinnors status.  Mer om Ordens arbete inom FN, finns att läsa i OSMTH i FN".


Möte mellan företrädare för OSMTH och OSMTH Paris i Sverige

Cross Pattee eller Loranian cross

När man besöker de platser i Europa där Orden hade sina säten (slott och andra byggnader) framgår det med all tydlighet vilket som var ordens kännetecken (Cross Pattee). I ordens morderna historia har dock vår symbol förändrats över tiden. Under en period från mitten av 1930 började Loranian kors att synas mer framträdande.   Vi har dock funnit i ett dokument från 23 mars 1812 att det var Cross Pattee som var ordens symbol, detta mot bakgrund av att det sitter centrerat i ett dokumentets sidhuvud.

Men i slutet av dokumentet finns det ett Loranian kors (dubbelt eller trippelt barkors) framför de nämnda personerna. Vi är inte säkra, men detta kan uppfattas som en symbol för deras rang i orden vid den tiden. Första gången Loranian kors förekommer i dokumenten, som vi känner till, är i stämplar som bekräftar olika personers signaturer 1934. Detta skiljer dock inte metoden från 1812, men har blivit snyggare. I stämplarna finns de båda korsen avbildade. En skillnad har tydligt framkommit 1937. Då förekommer Loranska korset i en sköld och under detta, fritt hängande i en länk, ett litet Loranskt kors. Denna sköld sitter nu centrerat på dokumentets "sidhuvudet" från Belgiens med avsändare Grand Chancellor.  Detta har skett under den tid när det fanns en oro att Hitler skulle gör anspråk på vår orden.


Regent Emile Isaac (1935–1942) har setts med det Loranska kors i band runt halsen. I en tidningsartikel från 1945 beskriver Antonio de Sousa Fontes Orden och inkluderar sig själv på en bild. Där ser vi också ett Loranian korset i ett band runt halsen samt på en av bröststjärnorna han bär. Efter konventet i Salzburg 1995 beslutades det inom OSMTH att vi återigen skulle använda Cross Pattee som symbol för orden och från och med denna tid bärs den även som halskors.