Liksom andra Riddarordnar av militärt och monarkist ursprung, vars traditioner härstammar från Jerusalem under medeltiden, har våra medlemmar för länge sedan lagt bort svärdet, förutom i rent ceremoniellt bruk. Vår verksamhet omfattar, som en civil samhällsorganisation, välgörenhet, kulturella, humanitära och försoningsinsatser. Hos våra medlemmar av idag ser vi att deras kristna värderingar ger en övertygelse att respektera och värdera vår egen och andras trosuppfattningar, utan att fördöma.  Dagens Riddare och Damer inom "OSMTH-Knights Templar Inter-national" strävar efter att vara ett gott föredöme såväl kollektivt som på ett individuellt plan.

Vår moderna ordning följer också de principer som antagits av generalförsamlingen  
”Order of the Temple” i Paris 1841:
  • vårt medlemskap är öppet för kristna med alla olika sociala bakgrunder.
  • vi fungerar som en öppet ansvarsfull, demokratisk och icke-politisk organisation.
  • våra medlemmar har en skyldighet att arbeta för fred och mänsklig värdighet.
  • vårt arbete med humanitärt bistånd utförs till förmån för alla delar inom mänskligheten.

  Mer om GP Sverige och våra projekt kan du läsa under "GP SWEDEN" och "PROJEKT".