När påve Honorius II 1130 dog, nominerades två kandidater som konkurrerade om påveämbetet – Anacletus II och Innocentius II. Det föll på Bernhards lott att fastställa pretendenternas värdighet, och avgöra vilken kandidat som var lämpligast. Efter moget övervägande, bestämde han sig för Innocentius II som levde i landsflykt i Frankrike. Med sitt vänliga sätt, lyckades Bernhard övertala Frankrikes, Englands, Spaniens och Tysklands makthavare att acceptera Innocentius II som påve. Slutligen var även kejsaren i Italien övertygad och Anacletus II fördrevs från Rom.  

Image results for Innocent II Innocent II
Bernard of Clairvaux calls to the 2nd Crusade

Bernhard var en förespråkare för Tempelherreorden och hans förbindelser med "Orden" sträckte sig längre än så. Han hjälpte till att utforma den ed som alla Ordensmedlemmar skulle avlägga. Den kallades Tempelherrarnas Ordensregel och innebar att Ordensmedlemmarna fick svära sin lydnad till Bethania, Marias och Martas borg.
Man firar Bernhad af Clairvaux den 20 augusti.

En  historisk betraktelse gällande Bernard of Clairvaux.

Författad av Grand Chaplain  The Grand Priory of Knights Templar in the UK. Chevalier John Harcourt