Payen de Montdidier grav?
 

Payen de Montdidier upprättade ett antal preseptorium under sin livsstid. Ett av det viktigaste var i Oxford, med starkt stöd av drottning Matilda. Drottningen, fru till Stephen I, kung av England (1135-1154) , gjorde Oxford till ett av de rikaste och viktigaste centra för Tempelriddarna i England.

Payen de Montdidier berättade även med personer utanför "Orden" om sina upptäckter av dokumentrullar och skatter, som han och hans kollegor upptäckt under sin tid i det Heliga landet. Detta kan ha varit grunden till historien om "den heliga Graalen".

Den heliga Graalen

Den heliga graal i en illustration av Arthur Rackham.
Malmesbury Abbey

Den tidigaste hänvisningen till "den heliga Graalen" var utan tvekan, ned-tecknad av William av Malmesbury, en munk och historiker från Malmesbury Abbey. Han nedtecknade sin historia mot slutet av sitt liv, cirka 1140, cirka fyra år efter Geoffrey av Monmouth hade publicerat sin bok "The Matter of Britain". Det var William som först hävdade att Joseph av Arimathea hade kommit till Glastonbury år 1173, för att föra den heliga Graalen och ett heligt horn till England för att placeras på Malmesbury

Malmesbury Abbey, som ligger mellan Oxford och Bristol, är inte mer än tjugofem miles från en av Payen de Montdidiers tidiga Preceptories kallad "Tempel Guiting", nära Cheltenham. Historien registrerar inte sådana detaljer som ett möte mellan William och Payen de Montdidier, men som bibliotekarie, preceptor och krönikör i kyrkan under sin tid, skulle William mycket väl kunnat ha varit intresserad av Tempelriddarnas Preceptory och kyrkobyggnationer. Det verkar rimligt att anta, att han skulle ha sökt Payen de Montdidier och lyssnat till hans berättelser

 
Joseph av Arimathea
Geoffrey av Monmouth
William av Malmesbury