Hänt inom GP Sverige

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sept/okt -23  Internationellt möte med Investitur .

Under 4 dagar var vi värda för ett internatiopnellt convent. Närmare 70 deltagare från fler än 20 länder deltog. Goda samtal i en lugn  miljö gav oss möjlighet att stärka banden mellan alla närvarande. Nya medlemmar dubbades i Slotskyrkan och en galamiddag avnjöts. Hedersgäst för första gången i Orden var en företrädare för OSMTH Paris.


2023-05-29  Veteran dagen

Denna dag är det Veterandagen i Sverige. Detta firas på en rad ställen i Sverige. GP Sverige deltar sedan 2013 vid evenemanget i Stockholm där vi delar ut ett litet stipendium till Årets Veteran. Tid fanns även att möta riddare och damer, blivande medlemmar och kamrater som man mött i missionsområden. Mer om detta kan du läsa via denna länk (klicka här). 

2023-04-28 Investitur

Under fredagen genomfördes en Investitur på Vaxholms fästning. Vid detta tillfälle dubbades ytterligare 7 nya Riddare till Orden. Vi hälsar dem alla välkomna och ser fram emot deras utveckling inom GP Sverige. Stödet från fästningen var mycket bra och Orden planerar att tydliggöra detta på lämpligt sätt.

 2023-03-07  Årsmöte

GP Sverige genomförd årsmötet i sedvanlig stil. Räkenskaperna var det ordning på och kontot för välgörenhet har återhämtat sig sedan vi sände iväg en större summa till ett barnhem och dess uppbyggnad av solkraft för vattenrening. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

2022-10-08 Konvent med investitur

I början av oktober genomfördes årets konvent och investitur. Detta år var det dax för båda kommanderierna att byta ledare. Vi hade förmånen att kunna utnämna 5 nya Commander, vilket är en gradering i orden, och två Riddare uppnådde den högsta graden inom OSMTH, ”Grand Cross”. Vi har detta år även delat ut diplom till de företag som stöder oss. Två riddare har under tidigare år genomfört extraordinära uppoffringar och fick därigenom ordens förtjänstmedalj i Guld (Feiringmedaljen).

2022-06-03 Humanitära insatser i Insatsområde 

Vi har nu överlämnat ett bidrag till den internationella insatsen i ett insatsområde. På plats avgör förbandet hur dessa pengar kan nyttjas på bästa sätt för människor i nöd. Efter insatsen kommer en rapport att publiceras här, samt att skickas till våra företrädare som arbetar för våran organisation som NGO inom FN.

2022-06-02 Pilgrimsled EGINO leden
Under dagen så stöttade Kommanderi EGINO utmärkning en del av EGINO leden i Blekinge. Den del som vi nu utmärkte kommer ändvändas vid komm-ande jubileum av leden den 9 oktober 2022 

2022-05-29  Donation årets veteran 2022

Representanter ur GP Sverige deltog i firandet av Veterandagen som hölls på Gärdet i Stockholm. Veteranförbundet utser varje år Årets veteran och i år så var det Christer Flor Skövde som utsågs till 2022 års veteran. Förutom att han tilldelades utmärkelsen så tilldelades han en donation från GP Sverige som skänktes till Jesper Lindbloms minne projekt veterancenter.

2021-11-27   Ordens Historia

Föreläsningarna över internet fortsätter. Under hösten fick vi höra om hur orden utvecklats under tiden från -40 talet fram till våra dagar. Och sista föreläsningen under dec. 2021 planeras att beröra våra aktiviteter inom FN. Denna föreläsning finns dock tyvärr bara för våra medlemmar i dagsläget.

2021-11-20 Nya Medlemmar

I november genomfördes årets Investitur. Vi dubbade fyra Riddare och två Damer och efter ceremonin fick de tillfälle att samtala med vår Grand Commander och några till över internet. Vi graderade också tre riddare för väl genomförda insatser inom Orden. Kvällens middag var mycket uppskattad.

2021 10-18 Internationellt möte 

I mitten av oktober representerade Grand Prior GP Sverige vid den internationella GMC som detta år genomfördes över internet under tre dagar.  Även om ett fysiskt möte är det bästa så blev ända dagarna en positiv överraskning.

2021-08-18  Pilgrimsprojektet 

Under hösten har vi inom vår Orden utvecklat vårat koncept avseende pilgrimsvandring. Vi har nu etablerat ett bra kontakt med de ansvariga inom några pilgrimsleder och vi fortsätter att organisera vandringar för våra medlemmar. Övriga som vill vandra med oss är alltid välkomna. Kontakt kan tas med de Kommanderi som ligger dig närmast.

2021-05-15 Uppstart Pilgrimsvandring med EGINO

Kommanderiet i södra i Sverige, EGINO har nu genomfört sin första pilgrimsvandring. Vandringen startade vid Hardeberga kyrka och slutade vid kyrkan i Dalby där Biskop Egino står staty.

2021-03-13 Pilgrimsvandringar med OSMTH.

Vi planerar för att arrangera pilgrimsvandringar i Stockholm ock Skåne under 2021. Vid dessa tillfällen kan de som vill vandra med oss. Vi skapar tid för den inre vandringen, leder vandringen mellan målen och för samtal om Pilgrimen. Samtidigt finns det möjlighet att lära känna vår Tempelriddarorder och vad vi står för, bl.a. i det arbete vi utför inom FN.

2021-02-27 GP Sveriges Årsmöte

Då har vi nu genomfört årsmöte på distans över internet. Utöver de sedvanliga punkter ett årsmöte ska innehålla beslutades att skapa ett separat konto för välgörenhet syftande till att skapa en stabil ekonomisk grund vid beslut om välgörenhetsinsamlare GP Sverige beslutar att stödja. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på medlemssidan efter justering.

2021-02-27 Årsmöte Commanderi of St Erik

Under årsmötet presenterades och godkändes St Eriks nya heraldiska vapen. Årsmötesprotokollet kommer att presenteras under St Eriks medlemssidor.
Extra årsmöte genomförs den 27 mars kl.1000 på grund av behov av stadge-ändringar.

2021-02-21 Kommanderi EGINO

Kommanderiet har nu genomfört sitt första möte 2021, årsmötet. Mötet genomfördes via våran webbkanal Jitzi. Ett litet överskott från föregående år redovisades. Årets Veteran 2020 har tilldelas en donation som denna har skänkt till en organisation som stöder krigets offer. Diplomet till veteranen kommer förhoppningsvis delas ut detta år. Vi kommer starta upp ett nytt projekt, Pilgrims-vandring. Ansvarig projektledare är utsedd.