Hänt inom OSMTH Sverige

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-11-27   Ordens Historia

Föreläsningarna över internet fortsätter. Under hösten fick vi höra om hur orden utvecklats under tiden från -40 talet fram till våra dagar. Och sista föreläsningen under dec. 2021 planeras att beröra våra aktiviteter inom FN. Denna föreläsning finns dock tyvärr bara för våra medlemmar i dagsläget.

2021-11-20 Nya Medlemmar 

I november genomfördes årets Investitur. Vi dubbade fyra Riddare och två Damer och efter ceremonin fick de tillfälle att samtala med vår Grand Commander och några till över internet. Vi graderade också tre riddare för väl genomförda insatser inom Orden. Kvällens middag var mycket uppskattad.

2021 10-18 Internationellt möte 

I mitten av oktober representerade Grand Prior GP Sverige vid den internationella GMC som detta år genomfördes över internet under tre dagar.  Även om ett fysiskt möte är det bästa så blev ända dagarna en positiv överraskning.

2021-08-18  Pilgrimsprojektet 

Under hösten har vi inom vår Orden utvecklat vårat koncept avseende pilgrimsvandring. Vi har nu etablerat ett bra kontakt med de ansvariga inom några pilgrimsleder och vi fortsätter att organisera vandringar för våra medlemmar. Övriga som vill vandra med oss är alltid välkomna. Kontakt kan tas med de Kommanderi som ligger dig närmast.

2021-05-15 Uppstart Pilgrimsvandring med EGINO

Kommanderiet i södra i Sverige, EGINO har nu genomfört sin första pilgrimsvandring. Vandringen startade vid Hardeberga kyrka och slutade vid kyrkan i Dalby där Biskop Egino står staty.

2021-03-13 Pilgrimsvandringar med OSMTH.

Vi planerar för att arrangera pilgrimsvandringar i Stockholm ock Skåne under 2021. Vid dessa tillfällen kan de som vill vandra med oss. Vi skapar tid för den inre vandringen, leder vandringen mellan målen och för samtal om Pilgrimen. Samtidigt finns det möjlighet att lära känna vår Tempelriddarorder och vad vi står för, bl.a. i det arbete vi utför inom FN.

2021-02-27 GP Sveriges Årsmöte

Då har vi nu genomfört årsmöte på distans över internet. Utöver de sedvanliga punkter ett årsmöte ska innehålla beslutades att skapa ett separat konto för välgörenhet syftande till att skapa en stabil ekonomisk grund vid beslut om välgörenhetsinsamlare GP Sverige beslutar att stödja. Protokollet kommer att finnas tillgängligt på medlemssidan efter justering.

2021-02-27 Årsmöte Commanderi of St Erik

Under årsmötet presenterades och godkändes St Eriks nya heraldiska vapen. Årsmötesprotokollet kommer att presenteras under St Eriks medlemssidor.
Extra årsmöte genomförs den 27 mars kl.1000 på grund av behov av stadgeändringar.

2021-02-21 Kommanderi EGINO

Kommanderiet har nu genomfört sitt första möte 2021, årsmötet. Mötet genomfördes via våran webbkanal Jitzi. Ett litet överskott från föregående år redovisades. Årets Veteran 2020 har tilldelas en donation som denna har skänkt till en organisation som stöder krigets offer. Diplomet till veteranen kommer förhoppningsvis delas ut detta år. Vi kommer starta upp ett nytt projekt, Pilgrims-vandring. Ansvarig projektledare är utsedd.