Silent Knight (Tyste Riddaren)

Detta är ett begrepp som används inom många Tempelriddarordnar. En ”Silent Knight”  är en person som i själen är en Riddare men av olika anledningar inte vill visa sitt namn eller formellt tillhöra en Orden.

Vad står begreppet SILENT KNIGHT utifrån vår Ordens synsätt.

En person som, trotts denne inte är en medlem i Orden, vill hjälpa andra i nöd utan att få något tillbaka, kan genom begreppet SILENT KNIGHT utföra välgörenhetshandlingar. Detta kan ske med allt ifrån några uppmuntrande ord skriven på en lapp till en medmänniska, en hjälpande handling eller bistå med ekonomiska medel. Finansiell rikedom är inte ett krav för att ge hopp i ditt samhälle. Ofta kan det räcka med en sympatisk lapp undertecknad med ”SILENT KNIGHT”, vilket kan betyda mer för en person än pengar.

Vem är en SILENT KNIGHT

En ”Tyst Riddare” är män och kvinnor oavsett ursprung, religioner, kulturer och etniska bakgrunder som har respekt för alla invånare på denna planet. En tyst riddare är en person som har en inneboende vilja att hjälpa andra människor och mänskligheten i alla former samt som har det personliga modet att agera på denna inre önskan. Dessa personer är speciella och värda ett stort förtroende.

SILENT KNIGHT-programmet.

Genom att tillhandahålla gåvor anonymt, skapar SILENT KNIGHT-programmet inget beroende eller skapa förväntningar på mer hjälp, emellertid kan en SILENT KNIGHT välja att ge gåvor till samma mottagare. Din vänlighet och stödnivån du vill ge är ditt beslut. Grundtanken är att du talar om för den som får ditt stöd att du är en SILENT KNIGHT genom att när du lämnar ditt bidrag skriver under med ”SILENT KNIGHT” eller lämnar med ett kort där denna text står. Detta för att visa på att det finns människor som bryr sig om andra och inte söker något i gengäld. Är du denna människa?

Stöd oss som SILENT KNIGHT genom att lämna ett bidrag till vår verksamhet.

En gåva till välgörenhet
1230868919