OSMTH I FN

OSMTH har en särskild status i FN. "Orden" är den enda "Orden" i värden som är antagen som NGO (Non-Governmental Organization).  OSMTH vid FN, representeras av fjorton OSMTH-medlemmar. Fyra finns i New York, fem i Genève och fem i  Wien.

FN

Bland de dussintals FN-kommittéerna som finns, representeras OSMTH i följande:

  • "Mänskliga rättigheter"
  • "Hållbar utveckling"
  • "Andlighet, värdering och globala problem"
  • "Familjen"
  • "Kvinnors status"
  • "Utbildning, lärande och läskunnighet"
  • "Religiösa icke-statliga organisationer"
OSMTH är även medlem i International Peace Bureau och observatör i World Council of Churches (WCC)

OSMTH internationellt

OSMTH är en "Icke-regeringsorganisation" med särskild rådgivande status i "Förenta nationernas ekonomiska och sociala råd" som också är medlem i avdelningen för "Global kommunikation" (DGC) (tidigare benämnd FN: s avdelning för offentlig information) vilken främjar global medvetenhet om FN-arbete. OSMTH har valts in i CoNGO (2018-2020) där vi har två platser i styrelsen vilka samlar samtliga icke-statliga organisationer (NGO) och säkerställer att fullt ut deltaga i FN: s beslutsfattande.

Mer detaljer om vad vi gör kan du läsa på vår internationella hemsida (Klicka här).

Som en kristen Orden främjar vi:
- skydd av kristna
- hjälp till att bygga broar mellan olika trossamfund
- en dialog mellan de stora religionerna 
- kommunikation och förståelse mellan alla människor och trosuppfattningar
- mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors status
- arbetet mot slaveri och människohandel
- rent och säkert vatten till ett överkomligt pris
- fred och en väg mot FN: s hållbara utvecklingsmål (SDG)