Nedan finner ni följande rubriker
- Historisk bakgrund på internationell nivå
- Riddare i Skandinavien

 Bland de tusentals poster som kommer om man gör en Google-sökning efter "OSMTH" kommer det att ge ungefär ett dussin webbplatser som påstår sig representera OSMTH.
Här försöker vi reda ut bakgrunden till hur och varför detta har varit möjligt. De som tagit fram fakta i denna text var aktiva i den händelse 1995, som beskrivs här. I denna text fokuserar vi på perioden från WW2 och fram till våra dagar. Det finns bra dokumentation av "Orden", från dess skapande, fram till WW2. Därefter finns det mycket sporadisk dokumentation fram till 1995. Internationellt, finns ytterligare information som inte översatts här.

Historisk bakgrund på internationell nivå

Orden grundades 1804 av Fabré-Palaprat och bär sedan 1932 namnet; "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" (där "Supremus" ibland översätts med "Suverän"). Under andra världskriget överfördes alla arkiv och ledning av orden tillfälligt till Grand Prior of Portugal, Antonio Campello de Sousa Fontes, men när kriget var slut blev allt kvar hos honom då Grand Master före kriget dog i samband med att allt skulle återbördas. Han drog nytta av förvirringen och antog Ordens ledning som "Regent". I denna roll kvarstannade han fram till sin avgång i juni 1956 på grund av ohälsa. Under de följande fyra åren förblev OSMTH utan ledare, eftersom ingen "Regent" valdes innan Antonio Fontes död den 15 februari 1960. Omedelbart därefter, övertog Fontes egen son, Don Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes ledningen, och hävdade att hans far utsett honom till sin legitima efterträdare som "Regent". Detta trots att det fanns demokratiska traditionerna och stadgarna för "Orden" som alltid hade krävt demokratiska val när ny ledare skulle utses. Det är intressant att notera att det ursprungliga testamentet daterades den 20 augusti 1948, medan den renskrivna ändringen bekräftades av en notarie den 26 februari 1960 - elva dagar efter Fontes död.
Fabré-Palaprat
Dom Antonio Campello de Sousa Fontes
Dom Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes
 
Antoine Zdrojewski
Alfred Zappelli
 

Även om det tidigare funnits oegentligheter, var de flesta Grand Priories 1970, redo att acceptera status quo och officiellt välja Sousa Fontes Jr till "Ordens" ledare, eftersom han åtminstone kunde krediteras för utvidgningen av "Orden". 

Emellertid valde några franska, belgiska och schweiziska "Priories" den Frankrikes stormästare, Antoine Zdrojewski, och bröt sig ur. Zdrojewskis uppdelning hade skickligt konstruerats av Service d'Action Civique (SAC), en Gaullistisk parallellpolis vars uppgift var att hålla den franska regeringen på plats med alla medel. OSMTJ (som Zdrojewskis organisation var känd i Frankrike) under mitten av sjuttiotalet, förblev aktiv bara några år i Schweiz under ledning av Alfred Zappelli. Idag har de åter vuxit och finns enligt deras hemsida i 32 länder.

Från den tiden härrör alla nuvarande OSMTH-Priories från de Priories som (1) förblev under, (2) återvände till, eller (3) behöll en autonom status men erkändes av Sousa Fontes. Detta är dock inte det samma, som att säga att alla var nöjda med sin ledare Sousa Fontes.

Inom OSMTH hade man 1995 nått fram till en skiljeväg. Som en logisk konsekvens av att de grundläggande statuterna krävde demokratiska val av ledaren för orden, drog OSMTH:s, Internationella Grand Council of OSMTH, den lagstiftande organisationen, tillbaka allt erkännande av Fontes som chef för OSMTH vid Conventet i Salzburg 1995. Där antogs demokratiskt, flera resolutioner för att omstrukturera och modernisera "Orden". 

Under denna tid vägrar också autonoma Grand Priories i Portugal, Belgien och Australien, och några få Priories som är anslutna till dem, av samma skäl att erkänna Fontes ledning. Var och en av dessa Grand Priories föredrog dock att under denna tid behålla autonom status och arbeta på en mer regional basis.

De som inte acceptera den demokratiska omröstningen, valde att kvarstanna under Fontes ledning och går idag under namnet OSMTH Paris.

OSMTH består nu av Grand Priories i fler än 21 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Vilka som är medlemmar går att finna på den internationella sidan (här). Det finns också ett flertal länder som har Commanderier och Priorat. När antalet medlemmar ökat kommer de att accepteras som Grand Priory. Dessa får under tillväxten stöd från ett befintligt Grand Priory). 

Förutom vår egen beskrivning är några påståenden hämtade från ”Fontes” organisationen ”OSMTH Paris”, vilket kan läsas om på deras svenska sida här:  https://www.tempelherreorden.org/sv/

 

OSMTH är registrerad som organisation i Scheweiz  (CH-660.1.972999-4) vilket ger att "Orden" redovisar samtliga tillhörande Grand Priories på ett öppet sätt vår verksamhet.

- Orden är demokratiskt styrd, av valda officerare (ett begrepp inom orden) av samtliga länders Grand Prior.
- Orden är ingen hemlig organisation. 
- Orden är medlemmar i FN som NGO (läs mer här).
- De aktiviteter orden bedriver är välgörenhet och utbildning (fredsutbildning). 
- Orden erbjuder inte andliga läror av något slag utöver den vanliga kristna ekumeniska etiken. 
- Orden hävdar inte någon direkt härkomst från medeltida tempel. 
- Orden påstår inte suveränitet enligt internationell rätt (trotts det traditionella namnet).

Riddare i Skandinavien

Det har länge funnits enskilda Riddare varav några troligen tillhörde OSMTH, även före den nya ordens tid, ända tillbaka till den ursprungliga orden. Det finns bl.a. en riddargrav på Känsö i Göteborg från början av 1900-talet där vår symbol framgår (Ref OSMTH GP Swe GP III).

Enligt ett dokument i vårt internationella arkiv framgår att en Riddare, efter att påven upplöste orden 1314, flydde och sökte skydd i England men därefter fortsatte till Sverige.

Det var först 1981 som Gert Grotte samlade riddarna i Danmark, Norge, Svensk-Finland och Sverige. Han kontaktade den dåvarande ”Regenten” inom OSMTH Sousa Fontes Jr som godkände att starta OSMTH Storprioratet Skandinavien (ref OSMTH Paris Scandinavia). Under denna tid spreds OSMTH i Finland endast inom den grupp Svensk-Finland som organiserades enligt ovan.

I Finland under mitten av 80-talet kom Matti Koivurinta i kontakt med några riddare utomlands (ej i de nordiska länderna). Det är okänt om Matti i början visste om det Skandinaviska Storprioratet, Grand Prior Grotte, eller ens om svensk-finländska riddare i Finland, men ett intresse att organisera en grupp i Finland skapades och han fick då rådet att kontakta Mr. Fontes. Efter samtal med Fontes fick han tillstånd att grunda ett Kommanderi i Finland 1986/1987. Denna grupp växte fort och i början av 1988 gav Fontes tillstånd till Matti att grunda ett Storpriorat. Av naturliga skäl uppstod det diskussioner inom OSMTH avseende att det nu fanns två Grand Priory i Norden, men då ett var kopplat till de Skandinaviska länder och Finland inte per definition är Skandinaviskt kunde man enas och sedan dess har Grand Priory Finland funnits inom Orden. (Ref OSMTH Fi.)

Vid den demokratiska omröstningen i Salzburg 1995 valde ledningen för GP Skandinavien att fortsätta acceptera Fontes som sin ledare, medan GP Finlands ledning valde att följa den dåvarande internationella Grand Council of OSMTH beslut. Av den anledningen skapades då de två grenarna. OSMTH Paris med Grand Priory Skandinavien och OSMTH Grand Priory Finland. Genom GP Finland försorg etablerade OSMTH ett Grand Priory i Norge 2006. Med stöd av Norge registrerades sedan i Sverige
ett Kommanderi 2007 och vi upphöjdes till Grand Priory 2013.