OSMTH:s moderna historia

 Bland de tusentals poster som kommer om man gör en Google-sökning efter "OSMTH" kommer det att ge ungefär ett dussin webbplatser som påstår sig representera OSMTH.
Här försöker vi reda ut bakgrunden till hur och varför detta har varit möjligt. De som tagit fram fakta i denna text var aktiva i den händelse 1995, som beskrivs här. I denna text fokuserar vi på perioden från WW2 och fram till våra dagar. Det finns bra dokumentation av "Orden", från dess skapande, fram till WW2. Därefter finns det mycket sporadisk dokumentation fram till 1995. Internationellt, finns ytterligare information som inte översatts här.

Historisk bakgrund på internationell nivå

Orden grundades 1804 av Fabré-Palaprat och bär sedan 1932 namnet; "Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani" (där "Supremus" ibland översätts med "Suverän"). Under andra världskriget överfördes alla arkiv till Grand Prior of Portugal, Antonio Campello de Sousa Fontes. Han drog nytta av förvirringen efter kriget, och antog Ordens ledning som "Regent" fram till sin avgång i juni 1956, på grund av ohälsa. Under de följande fyra åren förblev OSMTH utan ledare, eftersom ingen "Regent" valdes innan Antonio Fontes död den 15 februari 1960. Omedelbart därefter, övertog Fontes egen son, Don Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes ledningen, och hävdade att hans far utsett honom till sin legitima efterträdare som "Regent". Detta trots att det fanns  demokratiska traditionerna och stadgarna för "Orden" som alltid hade krävt demokratiska val när ny ledare skulle utses. Det är intressant att notera att det ursprungliga testamentet daterades den 20 augusti 1948, medan den renskrivna ändringen bekräftades av en notarie den 26 februari 1960 - elva dagar efter Fontes död.
Fabré-Palaprat
Dom Antonio Campello de Sousa Fontes
Dom Fernando Campello Pinto Pereira de Sousa Fontes
 
Antoine Zdrojewski
Alfred Zappelli
 

Även om det tidigare funnits oegentligheter, var de flesta Grand Priories 1970, redo att acceptera status quo och officiellt välja Sousa Fontes Jr till "Ordens" ledare, eftersom han åtminstone kunde krediteras för den världsomfattande utvidgningen av "Orden". Emellertid valde några franska, belgiska och schweiziska "Priories" den Frankrikes stormästare, Antoine Zdrojewski, och bröt sig ur.
Zdrojewskis uppdelning hade skickligt konstruerats av Service d'Action Civique (SAC), en Gaullistisk parallellpolis vars uppgift var att hålla den franska regeringen på plats med alla medel. OSMTJ (som Zdrojewskis organisation var känd i Frankrike) överlevde inte länge, under mitten av sjuttiotalet, och förblev aktiv bara några år i Schweiz under ledning av Alfred Zappelli, en annan dold personlighet. Idag finns det bara ett fåtal spridda och isolerade "Priories" i Belgien och Italien med Zdrojewskis inriktning.

Trots avvikelserna från OSMTJ-Zdrojewski, härrör alla nuvarande OSMTH-Priories från de Priories som (1) förblev under, (2) återvände till, eller (3) behöll en autonom status men erkändes av Sousa Fontes. Detta är dock inte det samma, som att säga att Sousa Fontes villiga och ovilliga medarbetare var nöjda med sin ledare.

Inom OSMTH hade man 1995 nått fram till en skiljeväg. Som en logisk konsekvens av att de grundläggande statuterna krävde demokratiska val av ledaren för orden, drog OSMTH:s, Internationella Grand Council of OSMTH, den lagstiftande organisationen, tillbaka allt erkännande av Fontes som chef för OSMTH vid Conventet i Salzburg 1995. Där antogs demokratiskt, flera resolutioner för att omstrukturera och modernisera "Orden". OSMTH består nu av Grand Priories i fler än 21 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Vilka som är medlemmar går att finna på den internationella sidan. Det finns också ett flertal länder som har Commanderier och Priorat. När antalet medlemmar ökat kommer de att accepteras som Grand Priory. Dessa får under tillväxten stöd från ett befintligt Grand Priory). 

Under denna tid vägrar också autonoma Grand Priories i Portugal, Belgien och Australien, och några få Priories som är anslutna till dem, av samma skäl att erkänna Fontes ledning. Var och en av dessa Grand Priories föredrog dock att behålla autonom status och arbeta på en mer regional basis.

Slutligen vägrade Fontes anhängare att acceptera den demokratiska omröstningen i Salzburg 1995. Fram till idag hävdar de sig att vara den enda legitima OSMTH, och i sin litteratur och webbplatser framställer de till " de andra" som utbrytare.

Förutom vår egen beskrivning är några påståenden hämtade från ”Fontes” organisationen ”OSMTH Paris”, vilket kan läsas om på deras svenska sida här: 

https://www.tempelherreorden.org/sv/

 

Enligt vår registrering OSMTH (CH-660.1.972999-4) redovisar "Orden" med samtliga tillhörande Grand Priories öppet vår verksamhet.

-  Orden är demokratiskt styrd, av valda officerare (ett begrepp inom orden) av samtliga länders Grand Prior.
 - Orden är ingen hemlig organisation. 
 - De aktiviteter orden bedriver är välgörenhet och utbildning (fredsutbildning). 
 - Orden erbjuder inte andliga läror av något slag utöver den vanliga kristna ekumeniska etiken. 
 - Orden hävdar inte någon direkt härkomst från medeltida tempel. 
 - Orden påstår inte suveränitet enligt internationell rätt (trotts det traditionella namnet).